WARUNKI USŁUGI


Poniższe postanowienia określają ogólne warunki korzystania z serwisu oferowanego przez firmę AUTO HEBDO EDITION pod adresem www.autohebdo.fr.1. Nasza firma

AUTOMATYCZNE WYDANIE TYGODNIOWE
102 Avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt
SAS z kapitałem 210 000 euro
RCS PARYŻ 882 618 069


Kontakt:

Redakcja strony i magazynu: kontakt@auto-hebdo.fr
Anna BERNARD: abernard@autohebdo.fr
Sandrine GARIBALDI: sgaribaldi@autohebdo.fr
Tel. : 01 84 86 10 622. Dostęp do serwisu

AUTO HEBDO EDITION stara się zapewnić dostęp do serwisu (24 godziny na dobę, 24 dni w tygodniu), za wyjątkiem wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia od niego niezależnego i z zastrzeżeniem ewentualnych awarii i ingerencji technicznych. witryny.


3. Konto użytkownika

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji, takich jak wpisywanie komentarzy, uczestnictwo w forum, uczestnictwo w grach oferowanych w serwisie czy personalizowanie serwisu, konieczne jest utworzenie konta użytkownika. W tym celu zostaniesz poproszony o podanie swoich danych kontaktowych (nazwisko, imię, adres e-mail) oraz utworzenie hasła. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem do potwierdzenia utworzenia konta klienta.
Pamiętaj, że Twoja nazwa użytkownika i hasło są Twoją wyłączną odpowiedzialnością, dlatego musisz zapewnić poufność tych informacji.4. Zmartwychwstanie

Niektóre artykuły są zastrzeżone dla abonentów Autohebdo.fr
Aby się tam dostać…
Jeśli jesteś już subskrybentem, po prostu utwórz konto użytkownika i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć swoją subskrypcję.
Jeśli nie jesteś abonentem, wszystkie nasze oferty abonamentowe znajdziesz w naszym sklepie…
https://autohebdo.aboshop.fr/5. Przestrzenie społecznościowe

Korzystając ze strony Autohebdo.fr, wyrażasz zgodę na przestrzeganie podstawowych zasad dobrego postępowania, szczególnie w jej przestrzeniach społecznościowych (forum, wpisy, gry, komentarze itp.).
Dlatego zgadzasz się nie:

 

  • Przesyłać, wysyłać, transmitować e-mailem lub w jakikolwiek inny sposób treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, grożące, obelżywe, nękające, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, zagrażające prywatności innych osób, nienawistne, rasistowskie lub w inny sposób budzące zastrzeżenia;
  • W jakikolwiek sposób szkodzić drobnym użytkownikom. AUTOhebdo zastrzega sobie prawo, z tego powodu lub w przypadku, gdy wpis jest sprzeczny z linią redakcyjną jego witryny (przy czym nie stanowi to obowiązku) do usunięcia wszelkich treści dostępnych za pośrednictwem jego witryny, w szczególności w sekcji „Społeczność”.


Treści społecznościowe w serwisie Autohebdo.fr są regularnie moderowane, jednak w nagłych przypadkach możesz zgłosić treść klikając na flagę obok niej lub wysłać wiadomość na adres kontakt@autohebdo.fr określając treść, której dotyczy problem, stronę, na której się ona znajduje oraz charakter problemu.6. Prawa autorskie – prawo do reprodukcji


Teksty, komentarze, dzieła, ilustracje i obrazy reprodukowane w serwisie chronione są prawem autorskim oraz, szerzej, przepisami Kodeksu Własności Intelektualnej. Ochrona ta rozciąga się na cały świat.

W odniesieniu do ochrony praw autorskich, wyłącznie wykorzystanie do użytku prywatnego jest dozwolone na mocy artykułu L.122-5-2° Kodeksu własności intelektualnej, z zastrzeżeniem stosowania innych, bardziej restrykcyjnych przepisów tego samego kodeksu.
Każde inne użycie stanowi naruszenie i może zostać ukarane zgodnie z przepisami prawa, chyba że takie użycie zostało wcześniej zatwierdzone przez AUTOhebdo. Wreszcie, jakiekolwiek powielanie zawartości serwisu AUTOhebdo w całości lub w części jest surowo zabronione.7. Protection des données personnelles

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników przeznaczone są wyłącznie dla wewnętrznych serwisów AUTOhebdo i dostawców usług, którzy je przetwarzają. Mogą być one przekazywane podmiotom trzecim w celach reklamowych i promocyjnych, jeżeli wyrazili Państwo na to wcześniejszą zgodę podczas rejestracji.
Dowiedz się więcej o naszym polityka danych osobowych
Zgodnie z przepisami ustawy „Informatique et Libertés” z dnia 6 stycznia 1978 r. zmienionej ustawą z dnia 7 sierpnia 2004 r. masz prawo dostępu do danych, które Cię dotyczą, ich modyfikowania, poprawiania i usuwania.

Z tego prawa możesz skorzystać:

– wysyłając wiadomość na adres dpo@autohebdo.fr
– lub wysyłając list na adres: AUTO HEBDO EDITION 102 Avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt